Украинский политический аналитик, публицист, журналист, политолог и историк. Член Координационного Совета Ассоциации украинских писателей, кандидат философских наук (1995).

Родился в г. Черновцы в семье украинского режиссера-документалиста Игоря Авксентьевича Грабовского. В 1984 году окончил философский факультет Киевского университета им. Т. Шевченко. После окончания вуза работал в Киевском торгово-экономическом институте (1895-1990), сотрудником Института философии имени Григория Сковороды НАН Украины (1990-1998), журналистом в газетах «Молодь України», «Зелений Світ», «Час-Time», «Контраст», был редактором журнала «Генеза», научным редактором еженедельника «Рейтинг», с 1992-го редактором отдела политики украинской редакции «Радио Свобода», с 1998-го заместителем главного редактора журнала «Сучасність». Кроме Украины печатался в России, Польше, Германии, США. Живет в Киеве.

В 2017-м выпустил брошюру «Философия и фантастика. Фантастика как философия», в которой поднимаются вопросы взаимодействия философии и научной фантастики, прежде всего во второй половине 1950-х – 1960-х годов. Кроме того, ее отдельные разделы посвящены философским поискам Ивана Ефремова и Аркадия и Бориса Стругацких.

  Отдельные издания
 • Философия и жизнь: Воображаемый диспут о реальных проблемах / В соавт. с Э. А. Гуриным. – М.: Знание, 1989. – 64 с. – (Философия). 25 423 экз. (о) ISBN 5-07-000548-0

  Отдельные издания
 • Феномен мрії у соціокультурному самовизначенні людини / Дисертація кандидата філософських наук: 09.00.11. – К.: НАН України, Інститут філософії, 1995. – 194 л. (о)
 • Нариси з історії українського державотворення / У співавт. з С. Ставрояні, Л. Шкляр. – К.: Генеза, 1995. – 608 с. ISBN 5-7707-5186-X
 • Українська людина у вимірах ХХ століття: до постановки проблеми. – К.: Видання Центру громадської просвіти «Київське братство», 1997. – 120 с. (о)
 • XX століття та українська людина: Виклики і відповіді. – К.: Стилос, 2000. – 228 с. – (Бібліотека журналу «Генеза»). (о) ISBN 966-7321-69-Х
 • Державне утвердження України у другій половині ХХ століття. – К.: Знання України, 2002. – 80 с. – (Бібліотечка українознавця). (о) ISBN 966-7999-51-3
 • Що принесла Україні Переяславська рада? – К.: STYLOS, 2003. – 64 с. (о) ISBN 966-8009-32-0
 • «Государство Украина»: Розбудова квазінаціональної держави. – Дрогобич, 2004
 • Державне утвердження України у другій половині ХХ століття. – К.: Товариство «Знання України», 2006. – 108 с. – (Бібліотечка українознавця). (о) ISBN 966-618-227-0
 • Генії проти ідіотів: Алгоритми української історії. – К.: Стилос, 2008. – 349 с. (п) ISBN 978-966-8618-95-9
 • Критика бездарного розуму. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2009. – 366 с. (п) ISBN 978-966-2213-19-5
 • Українці по три боки фронту: Нація і зброя. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 372 с. 500 прим. (о) ISBN 978-966-2213-43-0
 • Україна – не Африка?: «Білі негри» у пошуках самих себе. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2012. - 218 с. 350 прим. (о) ISBN 978-617-640-021-9
 • Генії проти ідіотів: Алгоритми української історії. – Вид. 2-ге, перероб. й допов. – К.: Стилос, 2012. – 448 с. (п) ISBN 978-966-193-078-9
 • Україна today: під прапором сталінізму. Соціальна міфологія «найкращого друга фізкультурників» і його послідовників. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2013. – 232 с. 1 000 прим. (о) ISBN 978-617-640-109-4
 • Відродження української філософії в УРСР (1960-1980 рр.): Нотатки «включеного спостерігача». – К.: НаУКМА, 2014. - 80 с. 200 прим. (о) ISBN 978-966-2410-54-9
 • Глобальний політичний терор: Таємна зброя Кремля і Луб'янки. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2015. – 40 с. 400 прим. (о) ISBN 978-617-640-226-8
 • Бардак Йосифа Сталіна. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2015. – 64 с. (о) 400 прим. (о) ISBN 978-617-640-215-2
 • Війна і міф: Друга світова у дзеркалі новітнього неосталінізму. – К.: Знання України, 2016. – 56 с. 1 000 прим. (о) ISBN 978-966-316-385-7
 • Російська телепропаганда як знаряддя формування «міфу XXI століття». – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 56 с. 300 прим. (о) ISBN 978-617-640-257-2
 • Пакт, який розпочав війну: Епізоди Великої Історії XX століття. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 72 с. 300 прим. (о) ISBN 978-617-640-249-7
 • Крим: Два з половиною століття імперського геноциду / У співавт. з Ігорем Лосєвим. – К.: Знання України, 2016. – 48 с. 5 000 прим. (о) ISBN 978-966-316-395-6
 • Azat Qirim чи колонія Москви?: Імперський геноцид і кримськотатарська революція / У співавт. з Ігорем Лосєвим. – К.: Стилос, 2017. – 120 с. (о) ISBN 978-966-193-117-5
 • Драматичні сюжети українського націотворення: виклики та відповіді. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2017. – 64 с. 300 прим. (о) ISBN 978-617-640-309-8
 • Революція 1917-го: ескіз до портрету в інтер'єрі історичної доби. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2017. – 48 с. 300 прим. (о) ISBN 978-617-640-322-7
 • Філософія і фантастика. Фантастика як філософія. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2017. – 56 с. 300 прим. (о) ISBN 978-617-640-356-2 – підписано до друку 01.12.2017 р.
  • Замість вступу. Неминучість фантастики – с.3-4
  • 1. Фантастика і філософія: совєтська ситуація 1950-69 років – с.4-20
  • 2. «Філософія космічного життя» Івана Єфремова – с.20-41
  • 3. Космоантропосфера: виміри Аркадія і Бориса Стругацьких – с.41-53
  • Література – с.54-55
 • Політика (до)формування модерної української ідентичності / У співавт. з Ігорем Лосєвим, Віталієм Пономарьовим. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2018. – 32 с. 300 прим. (о) ISBN 978-617-640-411-8
* * *
  Публикации в периодике и сборниках

 • Утопія, тоталітаризм і свобода: [Стаття про літературний жанр та його вплив на соціум] // Сучасність, 1995, №1 – с.71-82

© Виталий Карацупа, 2019

НАВЕРХ