Архив фантастики
Merritt, Abraham Grace
обложки книг


Обложки романа Абрахама Меррита «Гори, ведьма, гори!»
(Burn, Witch, Burn!)
Гори, ведьма, гори! (Часть 1) Гори, ведьма, гори! (Часть 2) Гори, ведьма, гори! (Часть 3) Гори, ведьма, гори! (1933) Гори, ведьма, гори! (1942) Гори, ведьма, гори! (1942) Гори, ведьма, гори! (1951) Гори, ведьма, гори! (1994, Италия)
Обложки романа Абрахама Меррита «Ползи, тень, ползи!»
(Creep, Shadow, Creep!)
Ползи, тень, ползи! (1934) Ползи, тень, ползи! (1934) Ползи, тень, ползи! (1938) Ползи, тень, ползи! (1942) Ползи, тень, ползи! (1947) Ползи, тень, ползи! (1949) Ползи, тень, ползи! (1994, Италия)