Научно-фантастични разкази
Научно-фантастични разкази [1969] Научно-фантастични разкази [1969]
Сборник / Съставителство Димитър Пеев и Светослав Славчев; Худ. Димитър Трендафилов. – София: Народна культура, 1969. – 488 с. 1,72 лв. (с.о.) – дадена за печат на 09.05.1969 г.
 • I. Хора и роботи
   Генрих Алтов. Може ли машината да мисли (Может ли машина мыслить?) / Превела Цвета Христова – с.7-12
   Артър Порджис. Сфероидът (Погоня) / Превел Спартак Хаджиев – с.13-24
   Иван Аглобин. Присъда (Приговор) / Превела Цвета Христова – с.25-32
   Клифърд Саймък. Лека исщ, мистър Джеймс (Спокойной ночи, мистер Джеймс) / Превела Цвета Христова – с.33-50
   Герман Максимов. Последният праг (Последний порог) / Превела Росалина Попова – с.51-62
   Фредерик Пол. Тунел под света (Туннель под миром) / Превел Николай Калчев – с.63-95
   Кетрин Маклийн. Другият (Другие) / Превел Ал. Хрусанов – с.96-99
   Игор Росоховатски. Сихомът и създателят (Сигом и создатель) / Превела Людмила Леонидова – с.100-121
   Йозеф Несвадба. Ангелът на страшния съд (Ангел смерти) / Превела Невена Захариева – с.122-130
   Лино Алдани. Онирофилм (Онирофильм) / Превела Росалина Попова – с.131-155
   Георгий Гуревич. Осемиулевите (Восьминулевые) / Превела Росалина Попова – с.156-185
   Айзък Азимов. Машината, която спечели бойната (Машина-победитель) / Превел Ал. Хрусанов – с.186-192
 • II. Срещи с неизвестното
   Иван Ефремов. Сянката от миналото (Тень минувшего) / Превела Росалина Попова – с.195-235
   Иля Варшавски. На атола (В атолле) / Превела Цвета Христова – с.236-241
   А. и Б. Стругацки. Извънредно произшествие (Чрезвычайное происшествие) / Превела Цвета Христова – с.241-257
   Артър Кларк. Справка от контраразузнаването (Из контрразведки) / Превел Ал. Хрусанов – с.258-263
   Станислав Лем. Патрул (Патруль) / Превела Малина Иванова – с.264-289
   Север Гансовски. Ден на гнева (День гнева) / Превела Цвета Христова – с.290-315
   Джон Гордън. Честността е най-добрата политика (Честность – лучшая политика) / Превела Цвета Христова – с.316-334
   Конрад Фиалковски. Нулево решение (Нулевое решение) / Превела Малина Иванова – с.335-349
   Уйлям Сембрът. Проверка чрез хипноза (Проверка гипнозом) / Превел Ал. Хрусанов – с.350-366
 • III. Времето и Вселената
   Морио Кита. Машината на времето (Машина времени) / Превела Надежда Чекърлиева – с.369-387
   Джей Уйлямз. Някой, с когото да играеш (Поиграть бы с кем-нибудь) / Превел Ал. Хрусанов – с.388-400
   Фридрих Дюренмат. Мисията на «Вега» (Операция «Вега») / Превел Страшимир Джамджиев – с.401-434
   Робърт Шекли. Експедицията от Глом (Экспедиция с Глома) / Превела Цвета Христова – с.435-450
   Валентин Берестов. Ало, Парнас! (Алло, Парнас!) / Превела Цвета Христова – с.451-454
   Марсел Еме. Картата (Талоны на жизнь) / Превел Георги Куфов – с.455-471
   Рей Бредбъри. И гръмна гръм... (И грянул гром) / Превел Ал. Хрусанов – с.472-486

© Виталий Карацупа, 2017